Waar in het verleden de zomermaanden vogelgriep vrij waren blijft tegenwoordig de vogelgriep het hele jaar in ons land. Dit betekende dat onze hoenders het hele jaar niet samengebracht mochten worden. Dat betekende geen shows. Ook onze eigen show kunnen we zonder hoenders niet verantwoord houden. Voor 2024 ons jubileumjaar willen wij dit toch doorlaten gaan. Een korte tijd was er de mogelijkheid van thuiskeuring maar voor het goed en wel op gang was werd dit na een vogelgriep geval weer verboden.

Wij hielden een jaarvergadering en twee leden vergaderingen die goed werden bezocht. Dit jaar hadden we 3 jubilarissen te weten de heren W. Nijhuis, T. van de Scheur en B. Klein Rot. De heren W. Nijhuis en T. van de Scheur zijn 25 jaar lid van de KLN en van Nut & Sport. Zij kregen de KLN speld en Oorkondes. De heer B. Klein Rot is 40 jaar lid van Nut & Sport en kreeg een Oorkonde. De heren J. Goorhorst, G. Abbink en A. Weernink hadden vorig jaar geen speld en oorkonde van de KLN gehad. Dit werd nu rechtgezet.

Voor de hoenderfokkers werd op 20 mei een bezoek aan de “Zuchtanlage” in Vreden (Duitsland) georganiseerd waarbij ook leden van de Twentsche uitgenodigd werden. Met 16 personen was het een gezellig en leerzaam bezoek.

Na het overlijden van Jan Semmekrot is Jan Nijhuis van de Twentsche Pluimvee Club bereid gevonden om de konijnen van onze leden te tatoeëren. Hij heeft bij 2 leden totaal 9 dieren getatoeëerd.

Onze vereniging heeft weer samen met de Twentsche Pluimveeclub een jongdierendag gehouden. Onze kippen waren niet welkom, maar een eierkeuring , konijnen en duiven mocht wel. Hiervoor werden wij wederom gastvrij ontvangen door de familie Toevank. Voor de inwendige mens hadden we een barbecue en was er wat te drinken. Door het ontbreken van de kippen kunnen er maar een paar leden hun dieren showen. Dit willen we een volgende keer graag anders doen. Maar met de aanwezige leden was het een gezellige dag.

In ons omringende landen Duitsland en België waren de beperkingen voor het showen van hoenders een stuk minder strikt. In Belgie gingen de meeste shows met kippen gewoon door, ook de grote show in Affligem. Maar in Duitsland werden de grotere hoender shows geannuleerd.

De plaatselijke shows in Duitsland, waaronder de show van de vereniging in Vreden ging wel door en deze werd door een aantal Nut & Sport leden bezocht.

De laatste maanden van 2023 stond voor het bestuur en de jubileumcommissie in het teken van het aankomende jubileum dat 12 en 13 januari 2024 gevierd gaat worden met een tentoonstelling van niet vogelgriep gevoelige dieren en een feestavond voor de leden van Nut & Sport samen met de leden van de Twentsche Pluimveeclub bij het Schuttershoes op sportpark Scholtenhagen.

Het was voor de hoenderhouders voor wat betreft het showen weer een teleurstellend jaar, hopelijk wordt dit de komende jaren weer beter nu er toch enige beweging is bij het ministerie. Voor 2024 zullen dat nog geen grote stappen zijn, maar het weer toestaan van thuiskeuringen en kleinschalige tentoonstellingen zou een stap in de goede richting zijn. Al met al voldoende reden om niet bij de pakken neer te zitten maar met goede moed met onze hobby door te gaan.

Het bestuur