Aanstaande donderdag, 18 april, is een jaarvergadering voor de leden van Nut en Sport. Deze zal plaatsvinden om 20:00 uur in de kantine van sporthal de Bouwmeester. Hieronder zijn de onderwerpen van de vergadering getoond. We zien jullie graag aanstaande donderdag.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (de notulen zijn in uw bezit)
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen post
 5. Jaaroverzicht 2023 (secretaris, het verslag is in uw bezit)
 6. Jaaroverzicht financiën 2023 en kosten jubileumshow. (penningmeester)
 7. Verslag van de kascommissie (de heer A.Vrugteman en de heer J.Niemans)
 8. Benoeming van de nieuwe kascommissie ( de heer Wassens is reserve)
 9. Verslag van de tatoeëerder ( de heer J. Nijhuis)
 10. Bestuursverkiezingen: (Wim Waanders is aftredend en is herkiesbaar).
  Leden kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen d.m.v. een schrijven, met
  instemming van de gestelde kandidaat, tot aanvang van de vergadering.
 11. Draaiboek voor thuiskeuring zo gauw dit mogelijk is
 12. Tentoonstelling 4, 5 en 6 december ONETO, Nut & Sport en de Twentsche ?
 13. Jubileumjaar 2024: Bezoek Pluimveemuseum Barneveld 11 mei a.s.
 14. Familiemiddag samen met Twentsche Pluimvee Club met barbeque .
  Locatie : Het clubgebouw van de hondenvereniging, hoek Holterhofweg-Aamsveenweg
  te Enschede. Aanvang 14.00 uur, kosten € 10,- pp en jeugd € 5,00 all-in
 15. Hokbezoek naar Duitsland in juli
 16. Rondvraag en Sluiting.