Graag geven wij u kort samengevat enkele gegevens van onze vereniging.

De vereniging is opgericht op 11 januari 1924.

Wij zijn aangesloten bij de volgende landelijke en regionale bonden en tentoonstellingsorganisatie(s).

K.L.N. – Kleindier Liefhebbers Nederland
K.L.O. – Kleindier Liefhebbers Overijsel
N.B.S. – Nederlands Bond Sierduiven
ONETO – Overkoepelend orgaan kleindieren verenigingen

Elk jaar organiseert Nut & Sport een tentoonstelling, waar de gefokte dieren kunnen worden geshowd.
De dieren die zijn geboren in het lopende verenigingsjaar vallen in de categorie Jonge dieren en alle dieren van de vooraf gaande jaren moeten worden ingeschreven onder de categorie Oude dieren.

De eigen tentoonstelling wordt gehouden in de sporthal
“De Bouwmeester” en als regel in het 3e weekend van januari. Tevens is er omstreeks september een Jongdierenkeuring. Dit betekent dat de dieren normaal worden gekeurd door een keurmeester, alleen kan de eigenaar van het dier nu getuige zijn van de keuring wat niet is toegestaan op een tentoonstellingskeuring. Hij of zij kan tijdens deze keuring zien hoe er gekeurd wordt en waarop wordt gelet dient te worden bij het tentoonstellen van de dieren.

Het is een samengevat overzicht, maar toch hopen wij dat deze informatie u iets op weg heeft kunnen helpen in het bekend worden met de vereniging Nut & Sport en wij zijn natuurlijk altijd bereid om inlichtingen en advies te geven.


Neemt u gerust contact op, wij zullen uw vragen beantwoorden.